Tenké střevo (preparát)

From WikiSkripta

Tenké střevo B11[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Tenké střevo lf3.jpg

Název: Tenké střevo (HE)

Popis: Stěna tenkého střeva je tvořena 4 vrstvami: tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa a tunica serosa. Sliznice (tunica mucosa) vybíhá v klky a obsahuje střevní žlázy – Lieberkühnovy krypty. Tunica submucosa tvoří záhyby – plicae circulares (Kerckringi). V submucose se také nachází nervová pleteň – plexus submucosus Meissneri. Hladká svalovina tvořící tunica muscularis externa je uspořádaná do dvou vrstev - vnitřní cirkulární a zevní longitudinální. Mezi nimi nacházíme nervovou pleteň plexus myentericus Auerbachi.

1 - tunica mucosa vybíhající v četné klky a krypty 1a - lamina epithelialis s jednovrstevným cylindrickým epitelem s kartáčovým lemem, občasné pohárkové bb. (conf. colon) ;1b - lamina propria tvořící stroma klku ;1c - lamina muscularis mucosae ;2 - tunica submucosa, řídké kolagenní vazivo s četnými cévami; viz dále 3 - tunica muscularis externa, respektive vnitřní cirkulární vrstva svaloviny ;4 - vena; 5 - arterie

Preparát 2[edit | edit source]

Tenké střevo epitel.jpg

Název: Tenké střevo – klk (HE)

Popis: Epitel vystýlající tenké střevo je jednovrstevný cylindrický. V epitelu nacházíme řadu specializovaných buněk: enterocyty (resorpční buňky – kartáčový lem a bazolaterální labyrint), pohárkové buňky (intraepiteliální jednobuněčné mucinosní žlázky), Panethovy buňky (produkce lysozymu – nespecifická imunita), M buňky (nad lymfatickými noduly – transport antigenů - imunita), entero-endokrinní buňky (DNES- regulace funkce GIT) a kmenové buňky. Uvnitř klku je řídké kolagenní vazivo s hladkými svalovými buňkami a s řadou buněk imunitního systému (plasmatické buňky, lymfocyty, makrofágy atd). Uvnitř klků probíhají krevní kapiláry (fenestrované) a začínají tu slepě lymfatické kapiláry.

1 - kartáčový lem enterocytů 2 - enterocyty tvořící jednovrstevný cylindrický epitel ;3 - stroma klku, lamina propria mucosae ;4 - pohárkové buňky ;5 - prostor mezi dvěma klky, povšimněte si erytrocytů, které zde představují artefakt

Preparát 3[edit | edit source]

Tenké střevo epitel 2.jpg

Název: Epitel střevního klku (HE)

Popis: V povrchovém epitelu převažují enterocyty, ojediněle jsou vidět pohárkové buňky (světlejší cytoplasma).

1 - pohárkové buňky; 2 - kartáčový lem; 3 - jednovrstevný cylindrický epitel, tvořený enterocyty a pohárkovými buňkami (ojediněle i dalšími buněčnými typy); 4 - lamina propria

Preparát 4[edit | edit source]

12 Tenke strevo.jpg

Název: Tenké střevo – přehledné zvětšení (HE)

Popis: Tenké střevo – tunica mucosa a tunica submucosa.Tunica mucosa je složena z epitelu (lamina epithelialis - jednovrstevný cylindrický), lamina propria mucosae (řídké kolagenní vazivo), lamina muscularis mucosae (hladký sval, který odděluje vazivo lamina propria od vaziva submucosy). Rozdíly mezi jednotlivými částmi tenkého střeva (duodenum, jejunum a ileum) nejsou nápadné, kromě přítomnosti mucinosních Brunnerových žláz v duodenu, jedná se o postupné změny v tvaru klků, přibývání pohárkových buněk a prohlubování Lieberkühnových krypt. V submucose se kromě nervové pleteně nachází i krevní a lymfatické cévy.

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]