Plíce (preparát)

From WikiSkripta

Plíce B10[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Bronchiolus.jpg

Název: Plíce – alveoly a bronchiolus (HE)

Popis: Stěna bronchiolu (průměr je menší než 5 mm) je vystlána víceřadým až jednovrstevným cylindrickým epitelem s řasinkami, případně v nejmenších bronchiolech jen kubickým epitelem s řasinkami. Terminální brochioly obsahují navíc Clarovy buňky. Lamina propria je velmi tenká, stěna je dále tvořena hladkou svalovinou a elastickými a kolageními vlákny. V bronchiolech již nejsou přítomny chrupavky, séromucinosní žlázky ani lymfatická tkáň.

1 - bronchiolus 2 - plicní alveoly (sklípky)

Preparát 2[edit | edit source]

11 Plice.jpg

Název: Plíce – plicní sklípky (alveoly) (HE)

Popis: Bariéra mezi vzduchem a krví je tvořena jednovrstevným plochým epitelem (pneumocyty 1. typu), bazální membránou (splynulé laminae basales obou epitelů) a endotelem somatické kapiláry (se souvislým endotelem). Vnitřní povrch alveolu je pokryt surfaktantem, který je produkován v pneumocytech 2. typu.

Preparát 3[edit | edit source]

Plíce 3lf.jpg

Název: Plicní alveoly (HE)

Popis: Interalveolární septum je tvořeno dvěma vrstvami plochého epitelu, mezi kterými leží hustá síť kapilár, vazivové buňky, elastická a retikulární vlákna a extracelulární matrix.

1 - interalveolární septa s četnými kapilárami 2 - lumen alveolu

Preparát 4[edit | edit source]

Makrofágy plíce 3.jpg

Název: Plíce – makrofágy (HE)

Popis: Makrofágy v plicní tkáni střádají prachové částice, které nedokáží rozložit. Proto mají tmavé zbarvení. Z lumina alveolů vycestovávají do lymfatických uzlin, kde zůstávají po dlouhou dobu a barví je střádaným materiálem.

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]