Submandibularis (preparát)

From WikiSkripta

Glandulae sublingualis et submandibularis B14[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Gl submandibularis 2.jpg

Název: Glandula sublingualis (HE)

Popis: Glandula sublingualis je smíšená, sero-mucinózní, tubo-acinózní žláza. Žlázová tkáň začíná serózním acinem a pokračuje mucinózním tubulem. V glandule sublingualis převažují mucinózní buňky. Žíhané vývody jsou značně redukované. Útvar, skládající se z několika serózních buněk na vrcholu mucinózního tubulu, se označuje serózní lunula.

Preparát 2[edit | edit source]

15 Submandibularis.jpg

Název: Glandula submandibularis (HE)

Popis: Přehledné zvětšení — glandula submandibularis. Smíšená sero-mucinosní, tubo-acinosní žláza. Poměrné zastoupení serózních a mucinózních buněk v tkáni je přibližně 50:50.

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]