Ledvina (preparát)

From WikiSkripta

Ledvina B2[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Ledvina kůra 3.jpg

Název: Ledvina barvená hematoxylinem eosinem (HE)

Popis: Kůra ledviny obsahuje ledvinná tělíska (corpusculum renale). Ledvinné tělísko se skládá z glomerulu krevních kapilár a Bowmanova pouzdra. Parietální list Bowmanova pouzdra je tvořen jednovrstevným plochým epitelem. Jádra epitelových buněk jsou oploštělá, cytoplasmu téměř není vidět. Uvnitř Bowmanova pouzdra se nachází glomerulus (klubíčko krevních kapilár), který je pokryt viscerálním listem Bowmanova pouzdra, jež je tvořeno podocyty. V okolí ledvinného tělíska (glomerulus + Bowmanův váček) vidíme proximální a distální kanálky.
1 – proximální tubuly (všimněte si velkých, eosinofilních buněk)
2 – distální tubulus (epitel kubický, kulatá jádra vyplňují většinu cytoplasmy)
3 – ledvinné tělísko
4 – céva

Preparát 2[edit | edit source]

Ledvina kůra 6.jpg

Název: Kůra ledviny (HE)

Popis:
1 – ledvinná tělíska (glomerulus a Bowmannovo pouzdro)
2 – proximální tubuly (větší a více eosinofilní)
3 – distální tubuly
4 – vazivové pouzdro ledviny

Preparát 3[edit | edit source]

Ledvina kůra.jpg

Název: Kůra ledviny (HE)

Popis: Kromě ledvinného tělíska (Bowmanovo pouzdro a glomerulus) jsou zde proximální kanálky (eosinofilní – růžové) s menším počtem jader a zastřeným luminem. Tyto buňky se podílejí na zpětné resorpci (na apikálním povrchu mají kartáčový lem, na bazi mitochondrie a záhyby cytoplasmy s Na/K-ATPasou). Distální kanálky jsou menší a mají lumen volné. Resorbují jen vodu a ionty, proto mají jen bazo-laterální labyrint. V distálním kanálku v blízkosti glomerulu se buňky specializují na detekci složení moči (macula densa). Jsou vyšší s oválnými jádry.

Preparát 4[edit | edit source]

Ledvina sběrací kanálek.jpg

Název: Dřeň ledviny (HE)

Popis: Ve dřeni vidíme sběrací kanálky (vyšší světlý epitel) a tenké segmenty Henleovy kličky (plochý epitel).

Preparát 5[edit | edit source]

Ledvina.jpg

Název: Ledvina (HE)

Popis: Pohled na uspořádání kůry ledviny. Ledvinná tělíska jsou uložena nad sebou (postupný vývoj nových generací nefronů). Tato oblast se označuje jako columnae renales. Do kůry zabíhají striae medullares (sběrací kanálky, které se napojují na nefrony).

Preparát 6[edit | edit source]

02 Ledvina.jpg

Název: Ledvina (HE)

Popis: Ledvina při malém zvětšení. Základní stavební jednotkou ledviny je nefron = ledvinné tělísko, proximální kanálek, tenký segment Henleovy kličky, distální kanálek. Šipka ukazuje na ledvinné tělísko.

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]