Pankreas (preparát)

From WikiSkripta

Pankreas B12[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Pankreas 16.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: Pankreas je žláza složená z exokrinní, acinózní, serózní žlázy a endokrinních Langerhansových ostrůvků. Systém vývodů exokrinní žlázy začíná uvnitř acinu jako centroacinosní buňky, pokračuje jako vsunuté vývody. Dále navazují intralobulární, interlobulární, lobární a hlavní vývody. Kromě vsunutých vývodů, které jsou vystlány jednovrstevným plochým epitelem, jsou všechny ostatní vývody vystlány jednovrstevným cylindrickým epitelem, jehož buňky mohou produkovat hlen.

1 - Langerhansovy ostrůvky; 2 - aciny, tvořící sekreční část exokrinního pankreatu; 3 - jeden acinus; 4 - tukové buňky; 5 - vazivo, vazivové septum; 6 - céva (vena)

Preparát 2[edit | edit source]

Pankreas 2.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: V pankreatu nenacházíme na rozdíl od glandula parotis žíhané vývody. Exokrinní tkáň je tvořena serózními aciny. Serózní buňky produkují trávicí enzymy (proteiny) a jejich jádra jsou kulatá. V bazální části buňky je velmi hojné drsné endoplasmatické retikulum.

Preparát 3[edit | edit source]

Pankreas 5.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: 1 - intralobulární vývody 2 - Langerhansův ostrůvek 3 - acinus 4 - vazivové septum

Preparát 4[edit | edit source]

Pankreas 6.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: Exokrinní žláza s intralobulárním vývodem.

Preparát 5[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek LF3.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: Endokrinní buňky Langerhansova ostrůvku jsou světlejší než buňky exokrinní. Jsou uspořádány do trámců. Trámčitá stavba umožňuje kontakt buněk s krevními cévami, do nichž odevzdávají svůj sekret (hormon). Jednotlivé typy endokrinních buněk můžeme rozeznat pouze po imunohistochemickém průkazu hormonu nebo v elektronovém mikroskopu.

1 - lobuly 2 - acinus 4 - Langerhansův ostrůvek 5 - intralobulární (vsunutý) vývod

Preparát 6[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek 2.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: Jiný Langerhansův ostrůvek.

Preparát 7[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek 3.jpg

Název: Pankreas PAS + Hem

Popis: Přehledné zvětšení: exokrinní pankreas, Langerhansovy ostrůvky (světlejší), interlobulární vývod s jednovrstevným cylindrickým epitelem.

1 - Langerhansův ostrůvek 2 - interlobulární vývod obklopený vazivem 3 - lobulus (lalůček) 5 - acinus

Preparát 8[edit | edit source]

13 Pankreas.jpg

Název: Pankreas (HE)

Popis: Pankreas na přehledném zvětšení.

Preparát 9[edit | edit source]

Pankreas insulin.jpg

Název: Pankreas - insulin - imunohistochemický průkaz

Popis: Hormony můžeme prokázat v tkáni pomocí imunohistochemie (značených protilátek). V Langerhansových ostrůvcích člověka převládají buňky produkující insulin (B buňky) - zde hnědě. Ostatní endokrinní buňky jsou mezi ně vmezeřeny - zde světlejší prostory mezi B buňkami

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]