Langerhansův ostrůvek (SFLT)

From WikiSkripta

Pankreas – přehledné zvětšení (HE)[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek 3 – upr.jpg

Popis: 1 – Langerhansův ostrůvek (endokrinní část pankreatu), 2 – serózní aciny (exokrinní část pankreatu mající vývody – 3), 3 – lumen velkého interlobárního vývodu, 4 – jednovrstevný cylindrický epitel vývodu, 5 – vazivo přivádějící kapiláry a obsahující systém vývodů, 6 – vazivové septum a interlobární vývod.

Langerhansův ostrůvek – detail (HE)[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek 2 – upr.jpg

Popis: 1 – Langerhansův ostrůvek (endokrinní část pankreatu), 2 – serózní aciny (exokrinní část pankreatu), tmavě pro výraznou bazofilii cytoplazmy (bazofilie je podmíněna granulárním endoplasmatickým retikulem).

Langerhansův ostrůvek – detail (HE)[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek 4 – upr.jpg

Popis: 1 – kapilára v Langerhansově ostrůvku (endokrinní část pankreatu, hormony produkované v ostrůvku jsou vylučovány do lumen kapilár), 2 – serózní aciny (exokrinní část pankreatu má na vylučování trávící šťávy systém vývodů, viz preparát č. 1)

Langerhansův ostrůvek – detail (znázornění vaziva)[edit | edit source]

Langerhansův ostrůvek – upr.jpg

Popis: Langerhansův ostrůvek je obklopen vazivovým pouzdrem (červeně), vazivová septa oddělují i jednotlivé aciny exokrinní ho pankreatu.

Langerhansův ostrůvek – detail (imunohistochemický průkaz C – peptidu v beta buňkách)[edit | edit source]

Pankreas - C peptid – upr.jpg

Popis: Beta buňky jsou v centru ostrůvku (produkují insulin), buňky alfa (produkují glukagon) a buňky delta (produkují somatostatin) jsou periferně.

poznámka: C-peptid (zabarven do zlatova) vzniká při uvolňovaní inzulinu do krve (sestřihem polypeptidového řetězce insulinu), je to tedy produkt beta buněk Langerhansových ostrůvků.

Langerhansův ostrůvek – detail (imunohistochemický průkaz D buněk)[edit | edit source]

D buňky.jpg

Popis: delta buňky (produkují somatostatin) jsou periferně v ostrůvku.

Langerhansův ostrůvek – polotenký řez (toluidinová modř)[edit | edit source]

Pankreas ostrůvek polotenký řez – upr.jpg

Popis: K – kapilára s erytrocytem na príčném řezu, Ery – erytrocyt v kapiláře, A – acinus, L – Langerhansův ostrůvek.

Endokrinní systém[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]