Pankreas (SFLT)

Z WikiSkript

Pankreas HE - přehledné zvětšení[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 16 upr.jpg

Popis: Pankreas je žláza složená z exokrinní, acinosní serózní žlázy (2) a endokrinních Langerhansových ostrůvků (1). Systém vývodů exokrinní žlázy začíná uvnitř acinu jako centroacinosní buňky, pokračuje jako vsunuté vývody. Dále navazují intralobulární interlobulární (ve vazivu sept - 3), lobární a hlavní vývody. Kromě vsunutých vývodů, které jsou vystlány jednovrstevným plochým epitelem, jsou všechny ostatní vývody tvořeny cylindrickým epitelem, jehož buňky mohou produkovat hlen; 4 - tukové buňky.

Pankreas HE - detail na serózní aciny[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 8.jpg

Popis: V pankreatu nenacházíme, na rozdíl od glandula parotis, žíhané vývody. Exokrinní tkáň je tvořena serózními aciny. Serózní buňky produkují trávicí enzymy (proteiny) a jejich jádra jsou kulatá. V bazální části buňky je velmi hojné drsné endoplasmatické retikulum.

Pankreas HE - přehledné zvětšení[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 05 upr.jpg

Popis: 1 - Langerhansův ostrůvek (endokrinný pankreas), 2 - serózne aciny (exokrinný pankreas), 3 - intralobulární vývod, 4 - interlobulární vývod ve vazivovém septu.

Pankreas HE[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 6.jpg

Popis: Exokrinní aciny s intralobulárním vývodem.

Pankreas HE - detail na Langerhansův ostrůvek[upravit | editovat zdroj]

Langerhansův ostrůvek LF3.jpg

Popis: Endokrinní buňky Langerhansova ostrůvku jsou světlejší než buňky exokrinní. Jsou uspořádány do trámců. Trámčitá stavba umožňuje kontakt buněk s krevními cévami, do nichž odevzdávají svůj sekret (hormon). Jednotlivé typy endokrinní buněk můžeme rozeznat pouze po imunohistochemickém průkazu hormonu nebo v elektronovém mikroskopu.

Pankreas HE[upravit | editovat zdroj]

B buňky.jpg

Popis: Beta buňky Langerhansova ostrůvku (imunohistochemický průkaz).

Pankreas PAS + Hematoxylin - přehledné zvětšení[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 24 upr.jpg

Popis: 1 - Langerhansův ostrůvek (endokrinný pankreas), 2 - serózní aciny (exokrinní pankreas), 3 - interlobulární vývod, 4 - víceřadý cylindrický epitel interlobulárního vývodu, jehož buňky produkují hlen (PAS+), 5 - vazivové septum.

Pankreas HE - exokrinní část[upravit | editovat zdroj]

Pankreas 9 upr.jpg

Popis: 1 - serózní aciny, 2 - lumen interlobulárního vývodu, 3 - vazivové interlobulární septum.

Pankreas - Langerhansův ostrůvek[upravit | editovat zdroj]

D buňky.jpg

Popis: Imunohistochemický průkaz D buněk.

Gastrointestinální trakt[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]