Tenké střevo (SFLT)

Z WikiSkript

Tenké střevo (HE)[upravit | editovat zdroj]

Tenké střevo lf3.jpg

Popis: Stěna tenkého střeva je tvořena 4 vrstvami: lamina mucosa, lamina submucosa, lamina muscularis externa a serosa. Sliznice (lamina mucosa) vybíhá v klky a obsahuje střevní žlázy - Lieberkühnovy krypty. Lamina submucosa tvoří záhyby - plicae circulares (Kerckringi). V submucose se také nachází nervová pleteň - plexus submucosus Meisneri.

Tenké střevo - klk[upravit | editovat zdroj]

Tenké střevo epitel.jpg

Popis: Epitel vystýlající tenké střevo je jednovrstevný cylindrický. V epitelu nacházíme řadu specializovaných buněk: enterocyty (resorpční buňky - kartáčový lem a basolaterální labyrint), pohárkové buňky (jednobuněčné mucinosní buňky), Panethovy buňky (produkce lysozymu - nespecifická imunita), M buňky (nad lymfatickými noduly - transport antigenů), endokrinní buňky (regulace funkce GIT), kmenové buňky. Uvnitř klku je řídké kolagenní vazivo s hladkými svalovými buňkami a s řadou buněk imunitního systému (plasmatické buňky lymfocyty, makrofágy atd). Uvnitř klků probíhají krevní kapiláry (fenestrované) a začínají tu slepě lymfatické kapiláry.

Epitel střevního klku[upravit | editovat zdroj]

Tenké střevo epitel 2.jpg

Popis: V povrchovém epitelu převažují enterocyty, ojediněle jsou vidět pohárkové buňky (světlejší cytoplasma).

Tenké střevo - přehledné zvětšení[upravit | editovat zdroj]

12 Tenke strevo.jpg

Popis: Tenké střevo - lamina mucosa a lamina submucosa. Lamina mucosa je složena z epitelu (jednovrstevný cylindrický), lamina propria mucosae (řídké kolagenní vazivo), lamina muscularis mucosae (hladký sval, který odděluje vazivo lamina propria od vaziva submucosy). Rozdíly mezi jednotlivými částmi tenkého střeva (duodenum, jejunum a ileum) nejsou nápadné. Kromě přítomnosti mucinosních Brunerových žláz v duodenu, se jedná o postupné změny v tvaru klků, přibývání pohárkových buněk a prohlubování Lieberkühnových krypt. V submucose se kromě nervové pleteně nachází i krevní a lymfatické cévy.

Gastrointestinální trakt[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]