Panethovy buňky

From WikiSkripta

Heslo
Sliznice tenkého střeva (barvení HE), Panethovy buňky jsou díky své výrazné acidofilii výrazně červené (označené anotací − najeďte myší na obrázek)


Panethovy buňky jsou buňky kónického tvaru specializované na obranu sliznice střeva před mikroby (nespecifická imunita). Nacházejí se v kryptách tenkého střeva. Podobně jako jiné buňky s vysokou syntetickou aktivitou mají vyvinutý Golgiho aparát a bazofilní cytoplasmu, jejíž apikální část vyplňují výrazně acidofilní granula obsahující:

Antimikrobiálně působí sekrece těchto granul do lumen střeva.[1]


Odkazy

Související články

Reference

  1. Sato T, van Es JH, Snippert HJ, et al. Paneth cells constitute the niche for Lgr5 stem cells in intestinal crypts. Nature. 2011;469(7330):415-418. doi:10.1038/nature09637.

Použitá literatura

  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
  • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 7. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. a LANGE medical book; ISBN 80-85787-37-7.