Lysozym

Z WikiSkript

Heslo
Mechanizmus účinku lysozymu

Lysozym je enzym katalyzující rozklad polysacharidových řetězců v buněčných stěnách bakterií, což může vést až k rozpadu buňky.

Průběh reakce: lysozym katalyzuje hydrolýzu, která za pokojové teploty téměř neprobíhá kvůli vysoké aktivační energii. Aktivní místo lysozymu je schopno pojmout až 6 cukerných zbytků. Lysozym se k substrátu váže prostřednictvím nekovalentních vazeb.


Odkazy

[zdroj?]