Svalová artérie (histologický preparát, HE)

From WikiSkripta

(Redirected from Arterie svalová (preparát))

Stavba[edit | edit source]

Stěna se skládá ze tří vrstev:

  1. tunica intima;
  2. tunica media;
  3. tunica adventitia.

Každá z vrstev má specifickou funkci, tunica intima je důležitá pro výměnu látek mezi krví a tkáněmi, tunica media obsahující svalové buňky kontroluje průsvit cév, a tunica adventitia s vazivem, cévami a nervy poskytuje cévě ochranu a výživu

Tunica intima[edit | edit source]

  • Endotel je jednovrstevný dlaždicový epitel. Jeho buňky leží na bazální membráně (rozeznatelné jen při největším rozlišení).
  • Lamina elastica interna je silná vrstva elastinu, která se barví výrazně tmavě při barvení na elastiku (Weigert resorcin fuchsin)

Tunica media[edit | edit source]

  • Téměř výlučně hladké svalové buňky.
  • Na rozhraní tunica media a tunica adventitia leží lamina elastica externa (zmnožení elastických vláken).

Tunica adventitia[edit | edit source]

Je tvořená vazivem s obsahem kolagenních a elastických vláken. V matrix se vyskytují i buňky imunitního systému (např. makrofágy). Součástí tunica adventitia jsou také cévy (vasa vasorum) a nervy (nervi vasorum, patřící hlavně k sympatickému nervovému systému).


Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Arterie svalová HE 3 – upr.jpg

Název: Arterie svalová – přehled (HE)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – intima a membrana elastica interna, 3 – tunica media, 4 – membrana elastica externa,

5 - jiná arterie svalového typu, 6 – véna, 7 – periferní nerv (autonomní nervový systém),

8 – parenchym pankreatu - světlé okrsky jsou Langerhansovy ostrůvky (endokrinní část pankreatu), tmavé okrsky jsou

serózní aciny (exokrinní část pankreatu), 9 – tuková tkáň, 10 – svalová arterie se větví na arterie menšího kalibru, které

probíhají ve vazivových septech parenchymem

Preparát 2[edit | edit source]

Arterie svalová HE 2 upr.jpg

Název: Arterie svalová – vrstvy stěny (HE)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – membrana elastica interna a tunica intima, 3 – tunica media, 4 – membrana elastica externa,

5 – nerv na příčném řezu, 6 – jiná arterie svalového typu a menšího kalibru

Preparát 3[edit | edit source]

Arterie svalová AZAN 2 upr.jpg

Název: Arterie svalová – přehled (AZAN)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – tunica intima a membrana elastica interna, m – tunica media, a – tunica adventitia

Preparát 4[edit | edit source]

Arterie svalová AZAN upr.jpg

Název: Arterie svalová – vrstvy stěny (AZAN)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – tunica media, 3 – tunica adventitia

Preparát 5[edit | edit source]

Svalová arterie ag upr.jpg

Název: Arterie svalová – přehled (stříbření)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – membrana elastica interna, 3 – tunica media, 4 – tunica adventitia

Preparát 6[edit | edit source]

Svalová arterie RF 2 upr.jpg

Název: Arterie svalová – přehled (Weigert resorcin-fuchsin)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – membrana elastica interna, 3 – tunica media, 4 – tunica adventitia

Preparát 7[edit | edit source]

Arterie svalová RF upr.jpg

Název: Arterie svalová – vrstvy stěny (Weigert resorcin-fuchsin)

Popis: 1 – lumen arterie, 2 – membrana elastica interna, 3 – tunica media, 4 – membrána elastica externa,

5 - tunica adventitia


Epitely[edit | edit source]

Ledvina (preparát)

Štítná žláza (preparát)

Tlusté střevo (preparát)

Vejcovod (preparát)

Bronchus (preparát)

Močový měchýř (preparát)

Kůže břicha (preparát)

Jícen (preparát)

Vagina (preparát)

Plíce (preparát)

Tenké střevo (preparát)

Pankreas (preparát)

Parotis (preparát)

Submandibularis (preparát)

Mamma lactans (preparát)

Mamma nonlactans (preparát)

Žaludek fundus (preparát)

Nadledvina (preparát)

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]

Arterie

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.