Elastická artérie (histologický preparát)

Z WikiSkript

Histologický popis[upravit | editovat zdroj]

Aorta pozdĺžne. Týmto farbením (Wiegertov resorcin-fuchsin) sa farbí elastín na tmavofialovo. Zvýraznia sa tak elastické membrány.
Aorta priečne
  • Stena elastickej artérie pozostáva z troch základných vrstiev: Tunica intima, T. media, T. adventitia,
  • príkladom elastických artérií sú veľké tepny (Aorta, A. subclavia, A. carotis communis a pod.).

Tunica intima:

  • Endotel (jednovrstevný dlaždicový epitel),
  • lamina elastica interna.

Tunica media:

  • V tejto vrstve sa striedajú paralelne usporiadané elastické membrány (pri farbení HE svetlé) a vrstvy hladkej svaloviny (tmavé),
  • hladké svalové bunky majú jadro v strede (badateľné len pri maximálnom zväčšení),
  • lamina elastica externa je ťažko rozlíšiteľná.

Tunica adventitia

  • obsahuje početné vasa vasorum

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.