Véna (histologický preparát, HE)

Z WikiSkript

Vena cava inferior

Základní struktura vény je podobná jako u artérie.

Tunica intima[upravit | editovat zdroj]

  • sestává z endotelu a tenké vrstvičky řídkého vaziva (těžko rozlišitelné)
  • Lamina elastica interna je nesouvislá, těžko viditelná
  • Lamina elastica externa chybí

Tunica media[upravit | editovat zdroj]

  • obsahuje svalové buňky a vazivovou hmotu (kolagenní a elastická vlákna)
  • svalové buňky a vazivová vlákna jsou uspořádané cirkulárně

Tunica adventitia[upravit | editovat zdroj]

  • svalové buňky a svazky vaziva jsou orientované podélně


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.