Arteria carotis communis

From WikiSkripta

arteria carotis communis
společná krkavice
pravá a. carotis communis a její větvení v a. carotis interna et externa
pravá a. carotis communis a její větvení v a. carotis interna et externa
TA A12.2.04.006
Odstupuje z pravá z truncus brachiocephalicus, levá z aorty
Konečné větve a. carotis externa a a. carotis interna


Odstup arterií s oblouku aorty


Souhrnné informace[edit | edit source]

  • párová arterie;
  • hlavní arterie pro hlavu a částečně pro krk;
  • průběh tepny – hrudní (kaudální), krční (kraniální).

Průběh[edit | edit source]

V hrudní části se průběh levé i pravé arterie liší:

Cervikální průběh arterií je shodný, promítá se do trigonum caroticum.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Trigonum caroticum.

Za sternoklavikulárním kloubem postupuje kraniálně a laterálně:

V trigonum caroticum, v úrovni obratle C3–C4 (v úrovni horního okraje cartilago thyreoidea) se tepna dělí na a. carotis externa a a. carotis interna

  • v místě rozdělení tepny lze provést její kompresi proti páteři a hmatat puls;
  • glomus caroticum – drobné tělísko v místě rozvětvení, chemoreceptor pro množství O2 a CO2 v krvi (tělísko vyživováno větvemi z a. carotis externa);
  • a. carotis communis běží na krku společně s v. jugularis interna, n. vagus a r. superior ansae cervicalis v nervově-cévním krčním svazku, který obaluje vazivová vagina carotica (součást pretracheální fascie), ve svazku leží vena laterodorsálně, arterie mediálně, n. vagus dorsálně a r. superior ansae cervicalis ventrálně.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Vydavatelstvo Osveta, spol. s r. o., 2001. 560 s. sv. II.. ISBN 80-8063-046-1.