Karotická endarterektomie

Z WikiSkript

Aterosklerotický plak v oblasti bifurkace karotid

Bifurkace karotid je nejčastěji ateroskleroticky postiženou oblastí cévního řečiště, karotická endarterektomie CEA je proto jednou z nejčastějších operací vůbec.

Principem operace je odstranění aterosklerotického plátu z bifurkace a odstupu a. carotis interna z podélné arteriotomie. Během operace bývá zakládán dočasný zkrat (při insuficienci Willisova okruhu a riziku vzniku ischémie během endarterektomie).

K operaci jsou indikováni asymptomatičtí pacienti (primární prevence) při stenóze přesahující 70 % průsvitu tepny, v případe exulcerovaného plátu i při méně významné stenóze a symptomatičtí pacienti po ischemické atace (sekundární prevence) při stenóze menší než 60 % průsvitu.

Operace je kontraindikována při uzávěru starším než 6-48 hodín, při těžké CMP s progresí do hemiplegie či kóma, při poruchách vědomí při např. u edému mozku, nebo známkách krvácení do CNS.

Techniku tohoto typu operace můžeme rozdělit na klasickou a everzní.

Komplikace u endarterektomie karotid dělíme na:

 • neurologické
  • intracerebrální krvácení
  • embolizace do mozkového řečiště
  • postižení periferních nervů
   • n. hypoglosus - nejčastěji postižený[1]
   • r. marginalis n. mandibularis
   • n. laryngeus recurrens, n. laryngeus superior
  • hyperperfúzní - mozkový edém, krvácení do parenchymu mozku
 • ostatní

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b KRAJÍČKOVÁ, Dagmar. KOMPLIKACE CHIRURGICKÉ A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY ONEMOCNĚNÍ MAGISTRÁLNÍCH MOZKOVÝCH TEPEN. Neurologie pro praxi [online]. 2003, roč. 3, s. 134, dostupné také z <https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2003/03/06.pdf>. 

Související články[upravit | editovat zdroj]