Ischemie mozku

Z WikiSkript

Ischémie mozku je nejčastější typ cévních mozkových příhod.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Ischémie mozku vzniká na podkladě nedostatečného zásobení krví. Obliterace mozkových cév je způsobena nejčastěji aterosklerózou (AT), ischemizace je dána obliterací vznikajícím trombem, nebo může být dána embolem (kardiální, z karotid, …). Normální perfúze mozku je 50–60 ml/100 g tkáně/min. Při poklesu pod 20 ml dochází ke vzniku hypoxické tkáně, tzv. ischemickému polostínu (zona penumbra), který je reverzibilní. Pokles pod 10 ml vede k selhání regulačních mechanismů a vzniká encefalomalacie.

Video v angličtině - obecně o ischémii

Průběh[upravit | editovat zdroj]

 • TIAtranzitorní ischemická ataka – krátkodobý neurologický deficit, řádově minuty (max. 24 h);
  • zcela se upravuje;
  • většinou na podkladě mikroembolizace;
  • amaurosis fugax – mikroembolizace do a. ophthalmica;
 • RINDreverzibilní ischemický neurologický deficit – upravuje se déle než 24 h, ale nezanechává nakonec následky;
 • dokončený iktus – deficit je již trvalý a nikdy se neupravuje – nevratné poškození.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Circle of Willis la.svg
 • a. cerebri media – kontralaterální poruchy hybnosti (hlavně akra a mimické svaly);
  • léze dominantní hemisféry – porucha symbolických funkcí;
  • léze FEF (frontal eye field) – kouká na ložisko;
 • a. cerebri anterior – také kontralaterální paréza, ale hlavně DK (homunculus má mezi hemisférami nohy);
  • je vzácná, myslet spíš na tumor;
 • a. ophthalmica – náhlé zamlžení až ztráta vízu;
 • a. cerebri posterior – poruchy zraku (hlavně kontralaterální homonymní hemianopsie), agnózie, alexie;
 • a. cerebelli post. inf. (PICA) – Wallenbergův syndrom – homolaterálně – neocerebelární syndrom, Hornerův syndrom, postižení trigeminu.

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Využívá se vyšetření CT nebo MR.

 • Nativní CT odliší ischemii od hemoragie. Hemoragie se zobrazí ihned jako hyperdenzní ložisko, ischemie jako ložiško hypodenzní a až po několika hodinách

od svého vzniku.

 • Perfuzní CT pomocí kontrastní látky zobrazí průtok krve mozkem.
 • CT angiografie- pacientovi se intravaskulárně aplikuje kontrastní látka, která nám umožní zobrazit tepenný uzávěr a zhodnotit cévní řečiště.
 • MR - nevýhodou je menší dostupnost, vysoká cena a delší doba pro vyšetření.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Konzervativní léčba (v drtivé většině):
 • Chirurgická léčba – karotická endarterektomie a extra-intrakraniální anastomóza (nejčastěji mezi a. temporalis superficialis a a. cerebri media);
  • indikace endarterektomie – hemodynamicky významná stenóza ACI na krku, tím tepnu zprůchodníme;
   • v případech, kdy příčinou ischemie je stenóza na karotidě;
  • indikace E-I anastomózy – při úplném uzávěru arteria carotis interna, principem je rychle vehnat krev tam, kde ještě nevznikl dokončený infarkt;
   • v současné době moderní farmakoterapie je E-I anastomóz málo.
 • Intervenční radiologieangioplastika.

Souhrnné video o mozkových příhodách[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.