Disekce arteria carotis

Z WikiSkript

Disekce vzniká nejčastěji rozštěpením cévní stěny v oblasti tunica media, falešné lumen může vytvořit aneurysma nebo může trombotizovat. Trombus způsobí stenózu a může též distálně embolizovat a být tak příčinou CMP.

Arteria carotis
Disekce – podélné rozštěpení cévní stěny.

Disekce postihuje nejčastěji osoby mladšího a středního věku, klinicky nacházíme jednostranné bolesti hlavy, krku a orbity, Hornerův syndrom a event. parézu mozkových nervů či hemisférální symptomatiku. Někteří nemocní slyší pulsační šelesty či mají tinnitus. Jedná se o závažný stav s vysokým rizikem smrti, nebo trvalých následků!

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Trombolýza, antikoagulace, angioplastika, stenty.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]