Hornerův syndrom

From WikiSkripta

Heslo
Hornerova triáda na levém oku

Hornerův syndrom (také znám jako Claude-Bernardův-Hornerův syndrom) je charakterizován triádou symptomů – mióza, ptóza víčka, zdánlivý enoftalmus (tzv. Hornerova triáda, Hornerova trias). Dochází k němu při porušení sympatického nervového systému, a to na úrovni centrální (poškození Budgeova ciliospinálního centra), pregangliové (utlačení krčního sympatiku) i postgangliové (utlačení v oblasti plexus caroticus).

Dalšími uváděnými příznaky jsou anhidróza na postižené straně[1] , ztráta ciliospinálního reflexu[2] a vzestup teploty kůže na obličeji. [3]


Odkazy

Související články

Použitá literatura

Reference

  1. KUMAR, Vinay, Abul K ABBAS a Nelson FAUSTO. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 7. vydání. Elsevier, 2004. ISBN 978-0-7216-0187-8.
  2. KACHLÍK, David. Autonomní nervy [přednáška k předmětu Anatomie, obor Všeobecné lékařství, 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 5. 1. 2011. Dostupné také z <http://old.lf3.cuni.cz/anatomie/Autonomninervy.zip>. 
  3. KLENER, Pavel. Propedeutika ve vnitřním lékařství : Třetí, přepracované vydání. 3. vydání. Galén, 2009. s. 59. ISBN 978-80-7262-643-4.