Enoftalmus

From WikiSkripta

Heslo

Enoftalmus znamená oko vkleslé do očnice. Vzniká buď kvůli atrofii tukového polštáře či pro zvětšení očnice, nebo jejich kombinací. Př. úrazy očnice (blow out zlomenina, atrofie z poškození nervového zásobení a výživy), metastázy skirhotických karcinomů (prsu či žaludku). Vyskytuje se u Hornerova syndromu, kde bývá spíše zdánlivě.


Odkazy

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.
  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 0 s. ISBN 80-7262-404-0.