Pancoastův tumor

From WikiSkripta

Pancoastův nádor

Pancoastův tumor je forma periferního bronchogenního karcinomu, který prorůstá z plicního hrotu do retroklavikulárního prostoru, kde může postihovat nervové pleteně.

Typickými příznaky jsou


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3, přepracované vydání. Praha : Galén, 2009. 338 s. ISBN 978-80-7262-643-4.