Willisův okruh

Z WikiSkript

Willisův okruh

Hlavními zdroji krve pro mozek jsou a. carotis interna dextra et sinistra a a. vertebralis dextra et sinistra, které spolu s dalšími cévami vytvářejí Willisův arteriální okruh (circulus arteriosus cerebri). Tento okruh je pojmenován po anglickém fyzikovi Thomasi Willisovi. Okruh se nachází v subarachnoideálním prostoru – v oblasti kolem fossa interpeduncularis, corpora mamillaria a chiasma opticum. Tvořen je pěti arteriemi, které spolu anastomozují. Willisův okruh není u všech lidí stejný. Anomálie se objevují až u 50 %.

Vytváří ho:

aa. carotis comunis dx. et sin. → aa. carotis interna dx. et sin. →

 • a. cerebri anterior dx. et sin.
 • a. communicans anterior
 • a. cerebi media dx. et sin.
 • a. communicans posterior dx. et sin.

a. vertebralis → a. basilaris → a. cerebri posterior

Z Willisova okruhu vycházejí

 • Korové tepny, což je obecně větvení a. cerebri anterior, media et posterior. Rozdělují se na krátké (korové) a dlouhé (medulární).
 • Aa. centrales, které jsou rozdělovány na aa. centrales anteromediales, aa. centrales anterolaterales a aa. centrales posterolaterales.
 • Aa. choroideae – capsula interna, mozkový kmen

Jeho funkcí je vyrovnávání tepových vln z přívodných cév a rovnoměrné plnění tepen z okruhu vycházejících. Willisův okruh může při uzavření některé z přívodných tepen částečně zastoupit její funkci zásobení mozku krví.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.
 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
 • NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-7262-612-0.