Willisův okruh

Z WikiSkript
Willisův okruh

Hlavními zdroji krve pro mozek jsou a. carotis interna dextra et sinistra a a. vertebralis dextra et sinistra, které spolu s dalšími cévami vytvářejí Willisův arteriální okruh (circulus arteriosus cerebri). Tento okruh je pojmenován po anglickém fyzikovy Thomasi Willisovi. Okruh se nachází v subarachnoideálním prostoru – v oblasti kolem fossa interpeduncularis, corpora mamillaria a chiasma opticum. Tvořen je pěti arteriemi, které spolu anastomozují. Willisův okruh není u všech lidí stejný. Anomálie se objevují až u 50 %.

Vytváří ho

a. carotis comunis → a. carotis interna → a. cerebri anterior at media

a. vertebralis → a. basilaris → a. cerebri posterior

 • aa. cerebri posteriores – diencefalon, okcipitální lalok, spánkový lalok
 • aa. communicantes posteriores
 • a. cerebri media – frontální, parietální a temporální lalok
 • a. cerebri anterior – frontální a parietální lalok
 • a. communicans anterior

Z Willisova okruhu vycházejí

 • korové tepny,
 • aa. centrales,
 • aa. choroideae – capsula interna, mozkový kmen

Jeho funkcí je vyrovnávání tepových vln z přívodných cév a rovnoměrné plnění tepen z okruhu vycházejících.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.
 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
 • NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-7262-612-0.