Arteria vertebralis

Z WikiSkript

(přesměrováno z A. vertebralis)

arteria vertebralis
obratlová tepna
Arteria vertebralis
Arteria vertebralis
TA A12.2.08.002
Odstupuje z a. subclavia
Větve a. spinalis anterior et posterior
aa. medullares
Pokračuje jako a. basilaris

Arteria vertebralis je silná první větev a. subclavia zásobující mozek, míchu, jejich pleny a hluboké krční svaly. Je součástí Willisova okruhu.

Průběh[upravit | editovat zdroj]

Pars prevertebralis[upravit | editovat zdroj]

Tepna vystupuje kraniálně z horní části oblouku a. subclavia a směřuje vzhůru mezi m. longus colli a m. scalenus anterior.

Pars transversaria[upravit | editovat zdroj]

Za arteria carotis interna vstupuje a. vertebralis do foramen transversarium obratle C6. Probíhá přes foramina transversaria krčních obratlů až po atlas.

Pars atlantica[upravit | editovat zdroj]

Arteria se klade do sulcus a. vertebralis na zadním oblouku atlasu, proráží membrana atlantooccipitalis posterior a dura mater spinalis. Prostupuje skrze foramen magnum do dutiny lebeční.

Pars intracranialis[upravit | editovat zdroj]

V zadní jámě lebeční se arteria vertebralis klade na clivus occipitalis. V úrovni dolního okraje pons Varoli se aa. vertebrales obou stran spojují v nepárovou arteria basilaris.

Zakřivení průběhu[upravit | editovat zdroj]

Arteria vertebralis běží přímo až po příčný výběžek C2, kde je její průběh dorsolaterálně zakřiven směrem k foramen processus transversi atlasu. Druhým zakřivením se obtáčí konvexitou dozadu kolem atlasu. Dále se tepna stáčí ventrokraniálním obloučkem mezi atlas a foramen magnum. Tato zakřivení cévy zabraňují jejímu uskřinutí při natažení a při pohybech hlavy.

Větve[upravit | editovat zdroj]

Cervikální část[upravit | editovat zdroj]

 • Rr. spinales – pro spinální ganglia a míšní obaly
 • Rr. musculares – pro hluboké krční svaly
 • R. meningeus – pro dura mater cranialis ve foramen magnum

Hlavní větve[upravit | editovat zdroj]

 • A. spinalis posterior – pro zadní míšní provazce. Probíhá k zadní ploše medulla oblongata a sestupuje po její zadní ploše jako párová tepna.
 • A. spinalis anterior – pro přední ⅔ míchy. Je to nepárová arterie, která vzniká spojením dvou krátkých větví obou aa. vertebrales. Vstupuje do páteřního kanálu.
 • Aa. medullares – pro prodlouženou míchu.
 • Arteria basilaris

Větve odstupující z a. basilaris[upravit | editovat zdroj]

 • Aa. cerebellares inferiores anteriores
 • Aa. pontis
 • Aa. cerebellares superiores – pro mozeček
 • Aa. cerebri posteriores – koncové větve. Vznikají opětným rozdělením a. basilaris. Pomocí aa. communicantes posteriores jsou napojeny na Willisův tepenný okruh mozku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PROF. MUDR. PETROVICKÝ, Pavel DrSc, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.