Musculus longus colli

From WikiSkripta

musculus longus colli
musculus longus colli
musculus longus colli
TA A04.2.01.002
Funkce ohýbání a uklánění krční páteře
Inervace rr. ventrales nn. cervicalium C3–C8
Začátek Th1–Th3
Průběh těla a příčné výběžky horních krčních obratlů až k tuberculum anterius atlantis

Začátek: Th1–Th3.

Úpon: těla a příčné výběžky horních krčních obratlů až k tuberculum anterius atlantis.

Inervace: rr. ventrales nn. cervicalium C3–C8.

Funkce: ohýbání a uklánění krční páteře.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.