Musculi scaleni

Z WikiSkript

(přesměrováno z Musculus scalenus medius)

musculi scaleni
svaly šikmé
Funkce flexe a rotace krční páteře, táhnou 1. a 2. žebro kraniálně
Inervace rr. ventrales nn. cervicalium C3–C8
Začátek processus transversi krčních obratlů
Úpon

m. scalenus anterior et medius: 1. žebro

m. scalenus posterior: 2. žebro


  • Musculus scalenus anterior
Začátek: C3–C6.
Úpon: 1. žebro (tuberculum m. scaleni anterioris).
  • Musculus scalenus medius
Začátek: C1–C7.
Úpon: 1. žebro, za m. scalenus anterior.
  • Musculus scalenus posterior
Začátek: C5–C7.
Úpon: 2. žebro.

Inervace: rr. ventrales nn. cervicalium C3–C8.

Funkce:

flexe krční páteře (oboustranná kontrakce);
rotace na opačnou stranu (jednostranná kontrakce);
táhne 1. a 2. žebro kraniálně.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.