Musculus omohyoideus

From WikiSkripta

musculus omohyoideus
Sval skupiny infrahyoidních svalů
Sval skupiny infrahyoidních svalů
TA A04.2.04.003
Funkce stahuje jazylku dolů, napínání krční fascie
Inervace ansa cervicalis
Začátek venter inferior - margo superior scapulae
Úpon corpus ossis hyoidei

Začátek: venter inferior – margo superior scapulae při incisura scapulae (popř. lig. transversum scapulae superius).

Úpon: venter superior – dolní okraj corpus ossis hyoidei.

Inervace: ansa cervicalis (profunda) C2–C3, ramus superior ansae cervicalis C1.

Funkce: stahuje jazylku, napínání krční fascie čímž pomáhá udržovat tvar krku a polohu vnitřních struktur. V úseku krytém musculus sternocleidomastoideus je do svalu vložená plochá šlacha srostlá s krční fascií. Při pohybech krku vyvíjí tato šlacha tah na vena jugularis a zvětšuje v ní tak průtok krve.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.