Musculus thyrohyoideus

From WikiSkripta

musculus thyrohyoideus
sval štítojazylkový
musculus thyrohyoideus
musculus thyrohyoideus
TA A04.2.04.007
Funkce tah jazylky kaudálně (při fixaci hrtanu), zdvih hrtanu (při fixované jazylce)
Inervace r. ventralis n. cervicalis C1 cestou n. hypoglossus
Začátek linea obliqua štítné chrupavky
Úpon cornu majus jazylky


Začátek: linea obliqua cartilaginis thyroideae.

Úpon: cornu majus ossis hyoidei.

Inervace: r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou nervus hypoglossus).

Funkce: stahuje jazylku při fixovaném hrtanu, zdvihá hrtan při fixované jazylce (např. při zpěvu vysokých tónů).

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.