Musculus rectus capitis lateralis

From WikiSkripta

musculus rectus capitis lateralis
musculus rectus capitis lateralis
musculus rectus capitis lateralis
TA A04.2.02.003
Funkce uklání hlavu laterálně
Inervace r. ventralis n. cervicalis
Začátek baze lební, processus transversus atlantis
Úpon za foramen jugulare


Začátek: baze lební, processus transversus atlantis.

Úpon: za foramen jugulare.

Inervace: r. ventralis n. cervicalis C1.

Funkce: úklon hlavy laterálně.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.