Musculus stylohyoideus

From WikiSkripta

musculus stylohyoideus
musculus stylohyoideus
musculus stylohyoideus
TA A04.2.03.005
Funkce tah jazylky dorzokraniálně a její fixace
Inervace r. stylohyoideus n. facialis
Začátek processus styloideus ossis temporalis
Úpon corpus ossis hyoidei

Začátek: processus styloideus ossis temporalis.

Úpon: corpus ossis hyoidei.

Inervace: r. stylohyoideus n. facialis.

Funkce: tah jazylky dorzokraniálně a její fixace.

Původ: druhý (hyoidní) branchiální oblouk

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.