Musculus geniohyoideus

From WikiSkripta


musculus geniohyoideus
bradojazylkový sval
Sval skupiny suprahyoidních svalů
Sval skupiny suprahyoidních svalů
TA A04.2.03.007
Funkce dorzokraniální pohyb jazylky, vytváří pružné dno ústní dutiny
Inervace nervus hypoglossus
Začátek spina mentalis mandibulae
Úpon corpus ossis hyoidei

Začátek: spina mentalis mandibulae.

Úpon: corpus ossis hyoidei.

Inervace: z krčních nervů C1 a C2 cestou nervus hypoglossus.

Funkce: tah jazylky dorzokraniálně, vytváří pružné dno ústní dutiny.

Původ: Hypobranchiálni materiál.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.