Nervus hypoglossus

From WikiSkripta

nervus hypoglossus
podjazykový nerv
Nervus hypoglossus – syntopie
Nervus hypoglossus – syntopie
TA A14.2.01.191
Funkce motoricky inervuje všechny intraglossální a extraglossální svaly
Odstup z nucleus nervi hypoglossi
Větve spojka s nervus vagus a truncus sympaticus, radix superior ansae cervicalis, ansa cervicalis (vzniká spojením s radix inferior ansae cervicalis), rami linguales
Obraz obrny

jednostranná léze: hemiglosoplegie – v klidu se jazyk stáčí na zdravou stranu, při plazení na postiženou

oboustranná léze: dysartrie, nelze vypláznout


N. XII., podjazykový nerv je nervem pro motorickou inervaci jazyka.

Anatomie[edit | edit source]

Inervace[edit | edit source]

Motoricky inervuje všechny intraglossální a extraglossální svaly (kromě m. palatoglossus, n. vagus)

Pozn.: Spojky z cervikální míchy inervují skrze n. hypoglossus také infrahyoidní svaly.

Jádro[edit | edit source]

 • nucleus nervi hypoglossi – motorické jádro uložené pod spodinou IV. komory mozkové, na úrovni medulla oblongata

Průběh kmene[edit | edit source]

Vlákna (10-15) vybíhají z jádra prodlouženou míchou ventrolaterálně, vystupují před olivou, kde se kořenová vlákna sbíhají v kmen nervus hypoglossus a ten vystupuje z lebky skrze kondyly v canalis nervi hypoglossi. Po výstupu z lebky přijímá nervová vlákna z C1–C3 pro inervaci infrahyoidních svalů.

 • arcus nervi hypoglossi je obloukovité stočení n. XII. pod zadním bříškem m. digastricus, kříží arteria carotis externa i interna, je mierne nadvihnutý priebehom a. sternocleidomastoidea, smeruje dopredu a dostáva sa do štrbiny medzi m. mylohyoideus a hyoglossus, mezi svaly jazyka má spojky s n. lingualis, který k n. XII připojuje svá propriocepční vlákna.

Větve[edit | edit source]

 1. spojka s n. vagus a truncus sympathicus (parasympatická a sympatická vlákna pro cévy jazyka)
 2. radix superior ansae cervicalis (ramus descendens nervi hypoglossi) – příjem vláken z C1 a C2, odděluje se v místě křížení s a. carotis interna, k m. omohyoideus
 3. spojením s radix inferior ansae cervicalis (z nervů C2 a C3) vzniká ansa cervicalis (ansa cervicalis profunda, ansa nervi hypoglossi) – inervuje infrahyoidní svaly (m. omohyoideus, sternohyoideus, sternothyroideus, thyrohyoideus)
 4. rami linguales – konečné větve z arcus nervi hypoglossi

Neurologie[edit | edit source]

Klinický obraz při porušení n. XII:[edit | edit source]

 • Při jednostranné nukleární nebo infranukleární lézi:
  • dochází k hemiglosoplegii (obrně poloviny jazyka)
  • postižená strana jazyka je atrofická, někdy se objevují fascikulace
  • v klidu se jazyk stáčí na zdravou stranu a při plazení se stáčí opačně, tedy na postiženou stranu
 • Při oboustranné lézi:
  • dochází k ochrnutí obou polovin jazyka (glossoplegie) – nelze vypláznout, je narušená řeč (dysartrie)
 • Jednostranná supranukleární léze zasahující tractus corticobulbaris
  • bývá lehce postiženo svalstvo kontralaterální poloviny jazyka
  • při plazení se jazyk uchyluje na zdravou stranu (převaha zdravé poloviny)
  • nejsou atrofie, ani fascikulace
  • nejčastější příčinou je iktus, kde jsou tyto příznaky doprovázeny hemiplegií

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2004. 692 s. s. 505-506. ISBN 80-247-1132-X.


 • AMBLER, Zdeněk. neurologie pro studenty lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 399 s. s. 63-64. ISBN 80-246-0080-3.