Nervus vagus

Z WikiSkript

nervus vagus
bloudivý nerv
Průběh n. vagus
Průběh n. vagus
TA A14.2.01.153
Funkce smíšený nerv, obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová
Odstup z Jádra n. X
Větve r. meningeus, r. auricularis, rr. pharyngei, r. glomi carotici, n. laryngeus superior, n. laryngeus recurrens, n. laryngeus inferior, rr. cardiaci, rr. bronchiales, rr. pulmonales, plexus oesophageus, rr. gastrici anteriores et posteriores, rr. hepatici, rr. coeliaci
Obraz obrny dysfagie, chraptění, změny krevního tlaku, uchylování uvuly, rinolalie, dysartie, možná i zástava dechu


n. X. výstup z lebky a průběh

Nervus vagus, bloudivý nerv, n. X. je největší součástí postranního smíšeného systému. Je to nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová. Vede parasympatická vlákna k orgánům hrudní a břišní dutiny a doplňuje tak hlavový a sakrální parasympatikus.

Inervace[upravit | editovat zdroj]

 • Visceromotoricky (parasympatikus) jdou vagové větve jako pregangliová vlákna ke gangliím, která jsou umístěna v blízkosti orgánů. Jedná se o orgány v hrudníku a břišní dutině. V gangliích dojde k přepojení a inervaci samotných struktur.
 • Somatosenzitivně přichází vlákna do kořene jazyka, k malé ploše zadní a spodní stěny zevního zvukovod a hornímu úseku boltce.
 • Viscerosensitivně jdou aferentní vlákna k hltanu, hrtanu a orgánům hrudníku a trávicí trubice, až po Cannonův-Boehmův bod. Svůj význam mají i v reflexech a signálech komplexní povahy (nausea, hlad).
 • Senzoricky inervuje n. vagus krajinu epiglottis a glossoepiglotickou oblast.

Jádra[upravit | editovat zdroj]

Jádra n. X jsou společná pro celý postranní smíšený systém.

 • Nucleus ambiguus – somatomotorické jádro pro n. IX a X.
 • Nucleus dorsalis nervi vagi – visceromotorické jádro jehož kraniální část je nazývána nucleus salivatorius inferior.
 • Nucleus tractus solitarii – viscerosenzitivní jádro. Jeho kraniální část je nazývána nucleus gustatorius.
 • Somatosenzitivní vlákna nemají samostatné jádro.

Průběh kmene[upravit | editovat zdroj]

Z lebky vystupuje skrze foramen jugulare. Zde jsou na kmenu nervu ganglia: ganglion jugulare a ganglion nodosum. Dále pokračuje svým průběhem v nervově-cévním svazku krčním − dorzálně mezi a. carotis interna, kaudálněji a. carotis. communis a v. jugularis interna. Nerv dále pokračuje vpravo před a. subclavia, vlevo přebíhá bok arcus aortae a vstupuje k jícnu do zadního mediastina.

Kolem jícnu se stáčí za vzniku n. vagus dexter (na zadní straně jícnu) et sinister (na přední straně jícnu). Oba nervy se dále větví a vytváří plexus oesophageus. Před vstupem do hiatus oesophageus bránice z něho vznikají trunci vagales anterior et posterior. Po průchodu bránicí se nerv dále větví. Vstupuje do plexus coeliacus z něhož vycházejí větve n. X. pro jednotlivé orgány dutiny břišní.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 1. r. meningeus
 2. r. auricularis
 3. rr. pharyngei – od m. constrictor pharyngis medius kaudálně, s vlákny n. IX tvoří plexus pharyngeus
 4. r. glomi carotici – vlákna vstupující do větve n. IX pro sinus caroticus a glomus caroticum
 5. n. laryngeus superior – od spodního ganglia jde podél hltanu k rohům jazylky, kde se rozděluje:
  • r. internus – sensitivní větev pro horní část hrtanu a oblast glossoepiglottis, vstupuje do hrtanu otvorem v membrana thyrohyoidea (nebo jiným blízkým spojením). Kaudální větvičky vytvářejí Galenovu anastomózu s n. laryngeus inferior
  • r. externus – motorická větev jde při a. thyroidea superior k inervaci m. cricothyroideus a svalů hltanu, vede i autonomní větve pro glandula thyroidea
 6. n. laryngeus recurrensmotorická vlákna pro svaly hrtanu a senzitivní pro jeho sliznici, vpravo prochází pod a. subclavia dx. a vlevo pod arcus aortae, vrací se kraniálně mezi průdušnicí a jícnem. Zde vysílá:
  • rr. tracheales
  • rr. oesophagei
  • rr. pharyngei
 7. n. laryngeus inferiormotoricky inervuje svaly hrtanu mimo m. cricothyroideus, sensitivně sliznici hrtanu; anastomozuje s n. laryngeus superior (viz výše)
 8. rr. cardiaciparasympatická a sensitivní vlákna, se sympatickými vlákny tvoří plexus cardiacus
  • rr. cardiaci superiores
  • rr. cardiaci inferiores
  • rr. cardiaci thoracici
  • ganglion cardiacum (Wrisbergi) – ganglion při konkávním oblouku aorty
 9. rr. bronchiales
 10. rr. pulmonales – tvoří se sympatickými vlákny plexus pulmonalis
 11. plexus oesophageus
 12. rr. gastrici anteriores et posteriores
 13. rr. hepatici – do jater podél a. hepatica communis/propria
 14. rr. coeliaci – větve vstupující do plexus coeliacus, viscerosensitivní, parasympatická a sympatická vlákna pokračují podél cév do všech břišních orgánů po flexura coli sinistra − Cannonův-Boehmův bod

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2004. 692 s. s. 491-503. ISBN 80-247-1132-X.