Cannonův-Boehmův bod

Z WikiSkript

Heslo

Cannonův-Boehmův bod je místo v oblasti flexura coli sinistra, kde dochází ke změně zdroje parasympatické inervace. Konkrétně před Cannonův-Boehmovým bodem je zdrojem nervus vagus, pak jsou to vlákna ze sakrálního parasympatiku cestou nervi splanchnici a plexus mesentericus inferior.

Cannon-Boehmův bodRADOMÍR, Čihák. Anatomie 2 : Třetí, upravené a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2013. 512 s. ISBN 9788024747880.

GRIM, Miloš. Základy anatomie : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 3. - vydání. Galén, 2005. 163 s. ISBN 9788072623020.