Svaly hltanu (tabulka)

Z WikiSkript

ROZDĚLENÍ JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
SVĚRAČE HLTANU

(3)

M. CONSTRICTOR PHARYNGIS SUPERIOR

p. pterygopharyngea: hamulus pterygoideus, lamina medialis proc. pterygoidei
p. buccopharyngea: raphe pterygomandibularis
p. mylopharyngea: zadní část linea mylohyoidea
p. glossopharyngea: laterální okraj jazyka (m. transversus linguae);
obkružuje hltan

raphe pharyngis, tub. pharyngeum o. occipitalis

stahuje hltan (=> sousto do jícnu)
kraniální část: brání vniknutí potravy do nosní dutiny;
ze svěrače odpojení svazku vláken => připojení k aponeurosis palatini => podmínění Passavantova valu (při zvednutém měkkém patře; při polykání uravírá nosohltan)

r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

Musculusconstrictorpharyngissuperior.png
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS MEDIUS

p. chondropharyngea: cornu minus o. hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum
p. ceratopharyngea: cornu majus o. hyoidei;

raphe pharyngis stahuje hltan (=>sousto do jícnu) r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
Musculusconstrictorpharyngissuperior.png
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS INFERIOR

p. thyropharyngea: cornu inferius cartilaginis thyroideae
p. cricopharyngea: strana cartilago cricoidea

raphe pharyngis stahuje hltan (=>sousto do jícnu)

r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
r. externus n. laryngei sup. (X)

Musculusconstrictorpharyngisinferior.png
ZDVIHAČE HLTANU

(3)

M. STYLOPHARYNGEUS

proc. styloideus o. temporalis,
průběh ventrokaudální

stěna hltanu: mezi m. constrictor pharyngis sup. et med. ,
některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroidea

zdvihá hltan při polykání a řeči n. glossopharyngeus (IX)

(r. musculi stylopharyngei)

Musculusstylopharyngeus.png
M. SALPINGOPHARYNGEUS

dolní plocha cartilago tubae auditivae (při jejím ostium pharyngeum);

vnitřní plocha konstriktorů
splývá s m. palatopharyngeus,

zdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykání,
vyzdvihuje stejnojmennou řasu v hltanu

r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
Salpingopharyngeus.png
M. PALATOPHARYNGEUS

fasciculus anterior: zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini
fasciculus posterior: zadní část aponeurosis palatina;
oba svazky rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují

zadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanu

zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro;
podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus

r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
Musculusconstrictorpharyngissuperior.png

Zdroj[upravit | editovat zdroj]