Svaly hltanu (tabulka)

Z WikiSkript

SVALY HLTANU
ROZDĚLENÍ JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
SVĚRAČE HLTANU

(3)

M. CONSTRICTOR PHARYNGIS SUPERIOR a) pars pterygopharyngea – hamulus pterygoideus, lamina medialis processus pterygoidei b) pars buccopharyngea – raphe pterygomandibularis c) pars mylopharyngea – zadní část linea mylohyoidea d) pars glossopharyngea – laterální okraj jazyka (m. transversus linguae);obkružuje hltan raphe pharyngis, tuberculum pharyngeum ossis occipitalis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu, kraniální část brání vniknutí potravy do dutiny nosní;svazek vláken odstupuje ze svěrače a připojuje se laterálně od m. levator veli palatini k horní ploše aponeurosis palatini a podmiňuje ve sliznici při zvednutém měkkém patře "Passavantův val", jenž uzavírá při polykání nosohltan r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS MEDIUS a) pars chondropharyngea – cornu minus ossis hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum b) pars ceratopharyngea – cornu majus ossis hyoidei;vějířovitě se rozbíhá raphe pharyngis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS INFERIOR a) pars thyropharyngea – cornu inferius cartilaginis thyroideae b) pars cricopharyngea – strana cartilago cricoidea;vějířovitě se rozbíhá raphe pharyngis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) r. externus n. laryngei sup. (n. vagus)
ZDVIHAČE HLTANU

(3)

M. STYLOPHARYNGEUS processus styloideus ossis temporalis;probíhá ventrokaudálně stěna hltanu mezi m. constrictor pharyngis superior et medius, některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroidea zdvihá hltan při polykání a řeči n. glossopharyngeus (r. musculi stylopharyngei)
M. SALPINGOPHARYNGEUS dolní plocha cartilago tubae auditivae při jejím ostium pharyngeum; splývá s m. palatopharyngeus zdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykání r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) vyzdvihuje stejnojmennou řasu v hltanu
M. PALATOPHARYNGEUS a) fasciculus anterior – zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini b) fasciculus posterior – zadní část aponeurosis palatina;oba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují zadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanu zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro; podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
== Zdroj ==