Os hyoideum

From WikiSkripta

(Redirected from Jazylka)

Os hyoideum
Jazylka
Os hyoideum
Os hyoideum
TA A02.1.16.001
Typ artikulace kost lebky spojená s ostatními pomocí svalů a vazů
Funkce závěs hrtanu
Osifikace chondrogenní

Je uložena v krčním svalstvu mezi spodinou úst a hrtanem. Skládá se z těla a rohů. Je hmatná.

  • Corpus ossis hyoidei

Nepárové tělo jazylky - je uloženo transverzálně vpředu.

  • Cornua majora

Párové útvary v pokračovaní těla směrem dozadu. Vytvářejí s tělem tvar písmena U.

  • Cornua minora

Krátké kuželovité útvary pohyblivě spojené chrupavkou s laterálním okrajem těla.

  • Ligamentum stylohyoideum

Spojuje malé rohy s processus styloideus. V tomto ligamentu se mohou někdy vyskytovat kostěné útvary.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.