Stydká kost

From WikiSkripta

Os Pubis
Kost stydká
Os pubis
Os pubis
TA A02.5.01.301
Artikulující kosti druhostranná os pubis, acetabulum, os ischii
Typ artikulace symphysis pubica- chrupavčité spojení
Pánevní kosti: 1 – os sacrum, 2 – os ilium, 3 – os ischii, 4 – os pubis

Os pubis je složena ze tří částí:

  • tělo, corpus ossis pubis, se nachází při symfýze a podílí se tak na ventrálním ohraničení foramen obturatum;
  • horní rameno, ramus superior, spojuje symfýzu s acetabulem;
  • dolní rameno, ramus inferior, pokračuje kaudálně od symfýzy a dorzálně a setkává se s ramus ossis ischii.

Struktury kosti stydké[edit | edit source]

Facies symphisialis
zdrsnatělá ploška na ventromediální straně kosti, ke které je připojena spona stydká
Symphisis pubica
jíž jsou spojeny pravostranná a levostranná kost stydká
Pecten ossi pubis
hřeben kosti stydké, kraniálně
Tuberculum pubicum
hrbolek při symfýze, zakončení hřebene stydké kosti
Sulcus obturatorius
žlábek na ramus superior, kterým probíhá stejnojmenný nerv a cévy
Crista phalica
drsná čára ventromediálně na ramus inferior, upínají se zde topořivá tělesa u obou pohlaví, u mužů je nápadnější.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.