Os frontale

From WikiSkripta

Čelní kost je párově se zakládající kost klenby lebeční. V dospělosti však srůstá a někdy je srůst patrný jako metopický šev. Skládá se ze tří hlavních úseků.

Vnější plocha
Vnitřní plocha

Anatomické struktury[edit | edit source]

Squama frontalis[edit | edit source]

Šupina čelní kosti sousedí s párem temenních kostí dorsálně ve švu věncovém – sutura coronalis. Na šupině je několik nápadných útvarů, které vytvářejí čelní krajinu na hlavě:

  • tubera frontalia – jsou párové hrboly po osifikačních centrech, ve kterých je šupina značně zakřivená;
  • arcus superciliares – oblouky umístěné nad obočími;
  • mezi oblouky je uprostřed ploška glabella;
  • margo supraorbitalis ohraničuje okraj očnice, nachází se zde dva zářezy pro cévy a nervy z 1. větve n. trigeminus (n. ophthalmicus);
  • incisura frontalis – mediální zářez, incisura supraorbitalis – laterální zářez.

Zevnitř šupiny čelní kosti jsou patrné otisky žilních splavů (sulcus sinus sagittalis superioris) spolu s otisky mozkových závitů a cév dura mater. Ve středu kosti je nápadná crista frontalis, kde je in vivo připevněna řasa tvrdé pleny.

Partes orbitales[edit | edit source]

Části zasazené v očnici mají na vnitřní mozkové straně patrné otisky mozkových závitů. Na straně očnicové jsou dvě jamky:

  • fossa glandulae lacrimalis – laterálně umístěná jamka pro slzní žlázy,
  • fossa trochlearis – mediální jamka pro chrupavčitou kladku, přes kterou se ohýbá šlacha očního svalu.

Mediálně pokračují partes orbitales jako stropy pro labyrinthi ethmoidales čichové kosti za průběhu některých cév a nervů skrze malé otvory.

Pars nasalis[edit | edit source]

Nasalní část frontální kosti pokračuje v os nasale a proc. frontalis maxillae. Přímo v kosti je dutý otvor vystlaný sliznicí nosní dutiny, který se označuje jako sinus frontalis a patří mezi vedlejší nosní dutiny. Dutina je rozdělena asymetricky pomocí septa a komunikuje párovým průchodem s dutinou nosní (většinou společně s cellulae ethmoidales anteriores čichové kosti). Sinus frontalis zasahuje částečně i do squama frontalis.

Čelní kost v lebce

Nejčastější variace[edit | edit source]

Metopismus (sutura supranasalis) je častou variací, která je způsobena persistujícím metopickým švem ze srůstu obou kostí. Na normální kosti zůstává téměř pokaždé pouze stopa po švu. Dalšími variacemi je kostěný výstupek v místě chrupavčité kladky nebo zvýšený počet zářezů pro útvary na margo supraorbitalis.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 155-158. ISBN 978-80-7169-970-5.