Tibia

From WikiSkripta

Tibia
kost holenní
Tibia- spojení s fibulou
Tibia- spojení s fibulou
TA A02.5.06.001
Artikulující kosti fibula, talus, femur
Typ artikulace složený bikondylární kloub (s femurem- kolenní kloub), tuhý plochý kloub (art. tibiofibularis), syndesmosis tibiofibularis
Funkce opěrná kost bérce, mediální kotník, úpony a začátky svalů
Osifikace chondrogenní

Tibia (kost holenní) se nachází mediálně vpředu oproti kosti lýtkové. Má nosnou funkci. Můžeme ji rozdělit na tři části:

 • proximální část – kondyly (medialis et lateralis);
 • corpus tibiae – tělo kosti;
 • distální část – vybíhá v malleolus medialis (vnitřní kotník).

Kondyly[edit | edit source]

 • Mediální kondyl je oválnější a hlubší.
 • Laterální kondyl je kulatější a mělčí.

Mezi kondyly se nachází eminentia intercondylaris, před a za eminencií se nachází místa pro úpon zkřížených vazů: area intercondylaris anterior a area intercondylaris posterior.

Další útvary na kondylech:[edit | edit source]

 • Facies articularis fibularis – plocha pro spojení s fibulou.
 • Tuberositas tibiae – drsnatina na přední ploše tibie a zároveň místo úponu m. quadriceps femoris (ligamentum patellae). Je místem dotyku s podložkou při kleku.

Tělo[edit | edit source]

Tělo má trojboký tvar. Rozlišují se tři plochy (facies medialis, lateralis et posterior) a tři hrany (margo anterior, interosseus et margo medialis). Na zadní ploše tibie se nachází linea musculi solei – místo pro úpon m. soleus.

Distální část[edit | edit source]

Na distální části rozlišujeme:

 • malleolus medialis (vnitřní kotník);
 • sulcus malleolaris – žlábek za vnitřním kotníkem;
 • incisura fibularis – zářez pro spojení s fibulou;
 • facies articularis – kloubní plocha pro spojení s kostí hlezení;
 • facies articularis malleoli medialis – kloubní plocha na vnitřní straně vnitřního kotníku.

Osifikace[edit | edit source]

Od 7. týdne těhotenství začíná osifikace v diafýze. Před narozením začíná osifikovat proximální epifýza a v prvním roce distální diafýza. Vytváří se i drobnější osifikační jádro v tuberositas tibiae. Mezi 15.–18. rokem srůstají obě epifýzy s diafýzou.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.