Musculus quadriceps femoris

From WikiSkripta

musculus quadriceps femoris
čtyřhlavý sval stehenní
svaly dolní končetiny
svaly dolní končetiny
TA A04.7.02.017
Funkce flexe v kyčelním kloubu, extenze v kolenním kloubu
Inervace n. femoralis
Začátek spina iliaca anterior inferior; labium mediale lineae asperae; přední plocha femuru;labium laterale lineae asperae
Úpon tuberositas tibiae

Začátek:

  1. m. rectus femorisspina iliaca anterior inferior; (caput rectum et caput reflectum)
  2. m. vastus medialislabium mediale lineae asperae;
  3. m. vastus intermedius − přední plocha femuru, distálně od linea intertrochanterica; část svalových vláken se upíná přímo do kloubního pozdra, čímž zamezuje jeho uskřinutí - m. articularis genu
  4. m. vastus lateralislabium laterale lineae asperae a linea intertrochanterica - její proximální část

Úpon: tuberositas tibiae (ligamentum patellae)

Inervace: n. femoralis (z L2−L4)

Funkce:

  1. kyčelní kloub − flexe;
  2. kolenní kloub − extenze.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.