Musculus fibularis longus

From WikiSkripta

musculus fibularis longus
dlouhý sval lýtkový
m. fibularis longus (na obrázku vpravo jako m. peroneus longus)
m. fibularis longus (na obrázku vpravo jako m. peroneus longus)
TA A04.7.02.041
Funkce pronace, abdukce, plantární flexe (udržuje příčnou klenbu nožní)
Inervace n. fibularis superficialis
Začátek horní polovina fibuly
Úpon os cuneiforme mediale, baze palcového metatarsu
M. fibularis longus (na obrázku vlevo jako m. peroneus longus)

Začátek: horní polovina fibuly.

Úpon: plantární strana os cuneiforme mediale, baze palcového metatarsu.

Inervace: n. fibularis superficialis.

Funkce: pronace, abdukce, plantární flexe (udržuje příčnou klenbu nožní).


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.