Musculi lumbricales pedis

From WikiSkripta

musculi lumbricales
svaly červovité
musculi lumbricales
musculi lumbricales
TA A04.7.02.069
Funkce flexe metatarsofalangových kloubů, extenze interfalangových kloubů
Inervace n. plantaris medialis, n. plantaris lateralis
Začátek mediálně od šlach musculus flexor digitorum longus
Úpon dorsální aponeurosa 2.–5. prstu
  • Čtyři svaly I–IV (číslováno od tibiální strany)

Začátek: mediálně od šlach musculus flexor digitorum longus

Úpon: dorsální aponeurosa 2.–5. prstu

Inervace:

  1. dva tibiální svaly – n. plantaris medialis (L5–S1);
  2. dva fibulární svaly – n. plantaris lateralis (oba větve z nervus tibialis)(S1–S2)

Funkce: flexe metatarsofalangových kloubů, extenze interfalangových kloubů


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.