Musculus obturatorius internus

From WikiSkripta

musculus obturatorius internus
vnitřní obturátorový sval
musculus obturatorius internus
musculus obturatorius internus
TA A04.7.02.012
Funkce zevní rotace, abdukce v kyčelním kloubu
Inervace plexus sacralis (L4−S1−2)
Začátek vnitřní plocha membrana obturatoria a obvody přilehlých kostí
Úpon fossa trochanterica

Začátek: vnitřní plocha membrana obturatoria a obvody přilehlých kostí.

Úpon: fossa trochanterica.

Inervace: plexus sacralis (L4−S1−2).

Funkce: zevní rotace, abdukce v kyčelním kloubu.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.
  • DOC. DR. KLIMEŠ CSC, Lumír. Slovník cizích slov. 2. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 790 s. Odborné slovníky;