Articulatio coxae

Z WikiSkript

Articulatio coxae
Kyčelní kloub
Articulatio coxae
Articulatio coxae
TA A03.6.07.001
Typ kloubu kulovitý omezený
Kloubní plochy caput femoris (hlavice), acetabulum (jamka)
Kloubní pouzdro volné, z okrajů acetabula na collum femoris
Vazy lig. iliofemorale, pubofemorale, ischiofemorale, transversum acetabuli, capitis femoris
Pohyby a rozsah flexe (do 120°), extenze (do 13°), abdukce (do 40°), addukce (hyperaddukce do 10°), rotace (zevní do 15°, vnitřní do 35°)

Kyčelní kloub, articulatio coxae, je jednoduchý synoviální kloub, který spojuje kosti dolní končetiny a pánev. Oba kyčelní klouby nesou trup a vyrovnávacími pohyby přispívají k udržení rovnováhy trupu, a zároveň umožňují pohyb dolních končetin vůči pánvi.

Typ kloubu[upravit | editovat zdroj]

Kloub kulovitý omezený, enarthosis.

Kloubní plochy[upravit | editovat zdroj]

Hlavicí je kost stehenní, caput femoris, která se rovná 3/4 povrchu koule.

Jamku tvoří acetabulum na kyčelní kosti. Je vyplněno tukovým polštářem, pulvinar acetabuli, a rozšířeno o chrupavčitý okraj, labrum acetabuli.

Kloubní pouzdro[upravit | editovat zdroj]

Kloubní pouzdro začíná na okrajích acetabula a upíná se na krček kosti stehenní, collum femoris, kde končí vpředu na linea intertrochanterica. Vzadu vynechává crista intertrochanterica, která slouží pro úpon svalů.

Zesílení kloubního pouzdra a kloubní vazy[upravit | editovat zdroj]

Rentgen zdravého kyčelního kloubu

Kloubní pouzdro je kryto svaly a vazy, a proto je vykloubení při úrazu vzácné.

Ligamentum iliofemorale

 • na přední straně kloubu, rozbíhá se od spina iliaca anterior inferior k linea intertrochanterica;
 • zabraňuje zaklonění trupu vůči stehenní kosti, jelikož svým napětím ukončuje extenzi v kloubu;
 • nejsilnější vaz v těle.

Ligamentum pubofemorale

 • jde od pecten ossis pubis na přední stranu kloubního pouzdra, kde se připojuje k ligamentum ischiofemorale (viz níže);
 • omezuje abdukci a zevní rotaci kloubu.

Ligamentum ischiofemorale

 • zadní strana kloubu;
 • začíná nad tuber ischiadicum, jde přes horní plochu pouzdra dopředu, připojuje se k ligamentum pubofemorale a spolu s ním ve stěně pouzdra vytváří vazivový prstenec podchycující caput femoris v tzv.zona orbicularis.

Ligamentum capitis femoris

 • drobný vaz jdoucí od lig.transversum acetabuli, uzavírajícím incisura acetabuli, do fovea capitis femoris (ligamentum je zbytek mezenchymu primitivního kloubního disku).

Pohyby[upravit | editovat zdroj]

Vlastní pohyb kloubu je otáčivý pohyb hlavice v jamce, ze základního postavení při stoji jsou možné tyto pohyby:

 • flexe – do 120° (možně zvětšení při současné abdukci);
 • extense – do 13° (ukončena napětím lig. iliofemorale);
 • abdukce – do 40°;
 • addukce – možná hyperaddukce do 10°;
 • rotace – zevní do 15°, vnitřní do 35°.

Při flexi je abdukce, addukce a rotace možná ve větším rozsahu.

Základní a střední postavení[upravit | editovat zdroj]

Základní postavení je při vzpřímeném stoji.

Střední postavení je ve střední flexi s mírnou zevní rotací a abdukcí.

Cévy a nervy[upravit | editovat zdroj]

Tepny[upravit | editovat zdroj]

 • Vycházejí z cévní sítě kolem kloubu;
 • jedna část sítě se větví okolo acetabula, přijímá větve z a. glutea superior et inferior, a. obturatoria (a. ligamenti capitis femoris), a. pudenda interna a další drobnější větve;
 • druhá část sítě je zřetelná kolem krčku femuru a je zásobená větvemi z aa. circumflexae femoris, medialis et lateralis, aa. gluteae, superior et inferior a z hlubokého stehenního řečiště (a. perforans I.);
 • z obou částí sítě se oddělují větvičky pro kloubní pouzdro.

Žíly[upravit | editovat zdroj]

Žíly odcházejí do pletení pouzdra a dále pokračují podél přívodných arterií.

Nervy[upravit | editovat zdroj]

Inervace:
 • přední strana – n. femoralis;
 • mediální – n. obturatorius;
 • dorsální – n. ischiadicus (plus část horní a laterální strany);
 • horní a laterální – n. gluteus superior.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.