Musculi interossei pedis

Z WikiSkript

Uloženy ve spatia interossea metatarsi (intermetatarsálních prostorech) a jsou tři plantární a čtyři dorsální. [1]

Musculi interossei plantares[upravit | editovat zdroj]

musculi interossei plantares
plantární svaly mezikostní
musculi interossei plantares
musculi interossei plantares
TA A04.7.02.071
Funkce svírají vějíř prstů
Inervace n. plantaris lateralis
Začátek tibiální plocha metatarsů
Úpon tibiální okraj metatarsofalangových kloubů, baze proximálních článků, dorsální aponeurosa 3.–5. prstu.
  • I.–III. (číslováno od tibiální strany)

Začátek: tibiální plocha metatarsů.

Úpon: tibiální okraj metatarsofalangových kloubů, baze proximálních článků, dorsální aponeurosa 3.–5. prstu.

Inervace: n. plantaris lateralis (větev nervus tibialis)(S1–S2).

Funkce: svírají vějíř prstů.Musculi interossei dorsales[upravit | editovat zdroj]

musculi interossei dorsales
dorzální svaly mezikostní
musculi interossei dorsales
musculi interossei dorsales
TA A04.7.02.070
Funkce rozvírají vějíř prstů. Flexe metatarsofalangových kloubů, extenze interfalangových kloubů (synergisté musculi lumbricales pedis).
Inervace n. plantaris lateralis
Začátek vzájemně přivrácené plochy metatarsů
Úpon I. na tibiální stranu 2. prstu, II.–IV. na fibulární stranu 2., 3. a 4. prstu, baze proximálních článků, dorsální aponeurosa.
  • I.–IV. (číslováno od tibiální strany)

Začátek: vzájemně přivrácené plochy metatarsů (vypadají zpeřeně).

Úpon: I. na tibiální stranu 2. prstu, II.–IV. na fibulární stranu 2., 3. a 4. prstu, baze proximálních článků, dorsální aponeurosa.

Inervace: n. plantaris lateralis (S1–S2).

Funkce: rozvírají vějíř prstů. Flexe metatarsofalangových kloubů, extenze interfalangových kloubů (synergisté musculi lumbricales pedis).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.