Portál:Anatomie

From WikiSkripta

Anatomie.png     Anatomie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Anatomie

Systematická anatomie
Kosterní soustava

Obecná anatomie kosti

Kostní věk
Osifikace desmogenní
Osifikace chondrogenní

Obecná anatomie kloubů

Pasivní pohyby dolních končetin

Páteř

Chipaultovo pravidlo

Hrudník

Lebka

Os ethmoidale
Os frontale
Os lacrimale
Os nasale
Os occipitale
Os parietale
Os sphenoidale
Os temporale
Vomer
Os hyoideum
Mandibula
Maxilla
Os palatinum
Ossicula auditus
Os zygomaticum
Articulatio temporomandibularis

Horní končetina

  • pletenec:
clavicula
scapula
  • volná končetina:
humerus
radius
ulna
kosti zápěstí
záprstní kosti
kosti prstů

Klouby horní končetiny

  • spojení pletence:
articulatio acromioclavicularis
articulatio sternoclavicularis
  • spojení volné končetiny:
articulatio humeri
articulatio cubiti
articulatio radioulnaris distalis
klouby ruky

Dolní končetina

sedací kost
kyčelní kost
stydká kost
Vývoj, osifikácia a variácie panvovej kosti


  • volná končetina:
kost stehenní
čéška
tibia
fibula
kosti zánártní
kosti nártní
kosti prstů nohy

Klouby dolní končetiny

  • spojení pletence:
articulatio sacroiliaca
symphysis pubica
  • spojení volné končetiny:
articulatio coxae
articulatio genus
Poranenia mäkkého kolena
articulatio talocruralis
klouby nohy
Chopartův kloub
Lisfrankův kloub


Kardiovaskulární soustava
Dýchací soustava
Endokrinní soustava
Trávicí soustava
Močopohlavní soustava
Svalová soustava


Mízní soustava
Další články
Nervová soustava

CNS
Mícha

Mozek

Cévy mozku
Mozkomíšní mok
Obaly mozku
Dura mater
Medulla oblongata
Mesencephalon
Varolův most
Diencephalon
Telencephalon
Mozeček

Vegetativní nervový systém

Krční sympatikus
Paraganglia
Hlavový parasympatikus
Sakrální parasympatikus

Ganglia

Mozkové struktury

Dráhy

Smysly

Inervace slzné žlázy
Mióza
Mydriáza
Rohovka
Sítnice
Středoušní dutina
Eustachova trubice
Vývoj čichového aparátu

PNS
Hlavové nervy

Krční nervy

Hrudní nervy

Nervy horní končetiny

Nervy dolní končetiny

Nervy břicha a pánve

Topografická anatomie
Hlava
Krk
Hrudník
Břicho
Pánev
Záda
Horní končetina
Dolní končetina


Schémata řezů končetinami (podle Petrovického)
Pracoviště