Venózní drenáž hrudní stěny

Z WikiSkript

(přesměrováno z Venózna drenáž hrudnej steny)

Venózní drenáž mezižeberních prostorů[upravit | editovat zdroj]

Na odvodu žilní krve z hrudní stěny se podílejí:

 • vv. intercostales anteriores dx. et sin;
 • vv. intercostales posteriores dx. et sin. pro 2. až 11. mezižeberní prostor;
 • v. intercostalis superior dx. et sin. - jedna na každé straně; vlévá se do nich krev z 2. až 4. v. intercostalis posterior;
 • v. intercostalis suprema dx. et sin. - z 1. mezižeberního prostoru na obou stranách;
 • v. subcostalis dx. et sin. - pod 12. žebrem.
Vena azygos a jej prítoky


Většina těchto žil ústí do v. azygos alebo v. hemiazygos resp. v. hemiazygos accessoria.

V mediastinum posterius po stranách těl hrudních obratlů vpravo probíhá v. azygos, vlevo zdola v. hemiazygos a vlevo shora v. hemiazygos accessoria. Vena azygos vzniká soutokem v. lumbalis ascendens dextra a v. subcostalis dextra (v. hemiazygos vzniká soutokem stejnojmenných žil na levé straně).

Vena azygos se nachází dorzálně od oesophagu, vpravo od ductus thoracicus a aorta thoracica, příjímá 5. až 11. pravou mezižeberní žílu a ústí jako arcus venae azygos do vena cava superior těsně před jejím vstupem do perikardu. Vena hemiazygos je uložena dorzálně od aorta thoracica, vlévá se do ní krev z 9. až 11. mezižeberní žíly vlevo a spolu s v. hemiazygos accessoria ústí do v. azygos nejčastěji na úrovni obratle Th8. Vena hemiazygos accesoria odvádí krev z 5. - 8. mezižebří vpravo.

První mezižeberní prostor na obou stranách drénuje v. intercostalis suprema, která se vlévá do v. brachiocephalica na své straně. Žíly z 2. až 4. mezižebří se na obou stranách spojují do v. intercostalis superior dx. et sin.. Tato žíla na pravé straně ústí do arcus venae azygos a na levé straně do v. brachiocephalica sin..

Vena subcostalis dx. et sin. se spojuje s příslušnou v. lumbalis ascendens, a tak na pravé straně vzniká v. azygos respektive v. hemiazygos vlevo.

Vyústění žil hrudníku[upravit | editovat zdroj]

Žíly hrudní stěny: a - v. brachiocehpalica dx. b - v. brachiocephalica sin. c - v. cava sup. d - v. intercostalis suprema dx. e - v. intercostalis suprema sin. f - v. intercostalis sup dx. g - v. intercostalis sup sin. h - v. azygos i - v. hemiazygos accessoria j - v. hemiazygos k - v. subcostalis sin. et dx. m - v. lumbalis ascendens dx. et sin.
 • vv. intercostales anteriores -> vv. thoracicae internae


Pravá strana

 • 1. v. intercostalis posterior dx. = v. intercostalis suprema dx.v. brachiocephalica dx.
 • 2. - 4. vv. intercostales posteriores dx. → v. intercostalis superior dx. → arcus venae azygos
 • 5. - 11. vv. intercostales posteriores dx. → v. azygos

V. subcostalis dx. po spojení s v. lumbalis ascendens dx. vytváří v. azygos, která se vlévá do v. cava superior


Levá strana

 • 1. v. intercostalis posterior sin. = v. intercostalis suprema sin. → v. brachiocephalica sin.
 • 2. - 4. vv. intercostales posteriores sin. → v. intercostalis superior sin. → v. brachiocephalica sin.
 • 5. - 8. vv. intercostales posteriores sin. → v. hemiazygos accessoria → ve výšce Th8 spolu s v. hemiazygos ústí do v. azygos
 • 9. - 11. vv. intercostales posteriores sin. → v. hemiazygos → v. azygos

V. subcostalis sin. po spojení s v. lumbalis ascendens sin. vytváří v. hemiazygos.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.