Vena cava superior

From WikiSkripta


v. cava superior
horní dutá žíla
Vena cava superior
Vena cava superior
TA A12.3.03.001
Vzniká z soutokem v. brachiocephalica dex. et sin.
Přítoky v. azygos

Vena cava superior je velká, ale krátká žíla, která odvádí odkysličenou krev z horní poloviny těla do pravé síně srdeční. Vzniká ve výši druhého sternokostálního kloubu za pravým okrajem sterna soutokem vena brachiocephalica dextra et sinistra, které odvádí krev z hlavy, krku a horních končetin. Prochází předním horním mediastinem v délce 6–7 cm.

Tato žíla má tenkou stěnu se zredukovanou svalovinou v tunica media. Při vyústění do pravé síně do medie zasahuje svalovina myokardu. Ve v. cava superior nejsou chlopně.

Topografie a přítoky[edit | edit source]

Ventrálně od žíly se nachází thymus, vpravo mediastinální pleura, vlevo aorta ascendens, truncus brachiocephalicus a za ním trachea. Za žílou jsou pravý hlavní bronchus a cévy pravé plíce.

Těsně před jejím ústím do pravé síně se do vena cava superior vlévá vena azygos. Dalšími přítoky jsou drobné mediastinální žíly (z perikardu a předního mediastina) a vena thoracica interna dextra (která může ústit i do v. brachiocephalica).

Žilní spojky mezi vena cava superior a vena cava inferior se nazývají kavokavální anastomózy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.