Vena azygos

From WikiSkripta


vena azygos
žíla lichá
Vena azygos
Vena azygos
TA A12.3.07.001
Vzniká z v. subcostalis dx. a v. lumbalis ascendens dx.
Přítoky vena hemiazygos
Vlévá se do vena cava superior

Vena azygos je nepárová žíla, která běží zprava podél hrudní páteře. Odvádí odkysličenou krev ze zadní strany hrudní stěny a břicha do vena cava superior.

Průběh a topografie[edit | edit source]

Vena azygos vzniká soutokem v. lumbalis ascendens dextra a v. subcostalis dextra, za kraniálními začátky m. psoas major při bederní páteři, pod bránicí.

Při dalším průběhu prochází skrz crus dextrum bránice do zadního mediastina a stoupá podél hrudní páteře až nad plicní hilus. Dále zahýbá jako arcus venae azygos dopředu a ústí nad perikardem do horní duté žíly. Na pravé plíci zanechává žíla otisk – sulcus venae azygos.

Anatomie této žíly je poměrně variabilní.

Přítoky[edit | edit source]

Největším přítokem je vena hemiazygos, což je nepárová žíla, která je levostrannou analogií v. azygos. Ta však sahá pouze do výše obratle Th7–Th9, kde ústí šikmo do v. azygos. Analogií horního úseku je v. hemiazygos accessoria, která může ústit přímo do v. azygos, nebo častěji do v. hemiazygos.

Vena azygos přijímá vv. intercostales posteriores dextrae z 8–10 dolních mezižebří. Kromě toho do ní ústí vv. oesophageales (ty ústí také do v. hemiazygos). Jejich spodní část představuje důležitou portokavální anastomózu – spojují v. portae (přes žíly žaludku) s horní dutou žílou. Dalším přítokem jsou vv. bronchiales, které odvádějí krev z nutritivního řečiště plic a vlévají se do v. hemiazygos i do v. azygos.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. s. 146-147. ISBN 80-247-1132-X.