Vena hemiazygos

Z WikiSkript

vena hemiazygos
žíla pololichá
Vena hemiazygos
Vena hemiazygos
TA A12.3.07.004
Vzniká z v. subcostalis sin.
v. lumbalis ascendens sin.
Přítoky vv. intercostales posteriores sin.
Vlévá se do v. azygos

Vena hemiazygos je nepárová žíla, která běží vlevo podél hrudní páteře. Kaudálně vzniká soutokem v. lumbalis ascendens sin. a v. subcostalis sin. Přechází pod břišní aortou a dále hrudní aortou, ve výši obratle Th7–Th9 se šikmo mezi páteří a aortou vlévá do veny azygos. Její průběh je často variabilní.

Přítoky veny hemiazygos[upravit | editovat zdroj]

Vena hemiazygos přijímá vv. intercostales posteriores sinistrae z dolních šesti mezižebří. Kromě toho do ní ústí vv. oesophageales (ty ústí také do v. azygos). Jejich spodní část představuje důležitou portokavální anastomózu – spojují v. portae (přes žíly žaludku) s horní dutou žílou (přes v. azygos). Dalším přítokem jsou vv. bronchiales, které odvádějí krev z nutritivního řečiště plic a vlévají se do v. hemiazygos i do v. azygos.

Častým variabilním přítokem je v. hemiazygos accessoria, která odpovídá kraniálnímu úseku v. azygos. Vena hemiazygos accessoria začíná z větví v. intercostalis suprema z horních dvou mezižebří (ačkoliv se tato žíla sama vlévá do v. brachiocephalica sin.), sestupuje podél páteře a přijímá žíly z horních mezižebří. Může ústit do šikmého úseku v. hemiazygos nebo přímo do v. azygos.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. s. 146-147. ISBN 80-247-1132-X.