Vena brachiocephalica

From WikiSkripta

vena brachiocephalica
ramenohlavá žíla
Vena brachiocephalica.
Vena brachiocephalica.
TA A12.3.09
Vzniká z soutok v. jugularis int.v. subclavia
Soutok s soutokem pravé a levé vena brachiocephalica vzniká v. cava sup.

Vena brachiocephalica dextra et sinistra vzniká soutokem vena jugularis interna a vena subclavia pod sternoklavikulárním skloubením. Odvádí odkysličenou krev z hlavy, krku a horních končetin. Tyto žíly jsou široké 1–1,5 cm. Soutokem pravé a levé v. brachiocephalica vzniká vena cava superior.

V. brachocephalica dextra je dlouhá asi 3 centimetry. Prochází téměř svisle za pravým okrajem manubria a dorsálně naléhá na pleuru.

V. brachiocephalica sinistra je dlouhá asi 6 centimetrů a ke spojení s druhostranou žilou sestupuje mediokaudálně. Ventrálně žíla sousedí v dětství s thymem, na kterém vytváří otisk, v dospělosti s vazivem se zbytky tkáně thymu. Dorsálně od ní se nacházejí tři velké arterie vycházející z arcus aortae.

Přítoky[edit | edit source]

  • v. thyroidea inferior
    • ústí jako párová žíla nebo nepárový plexus thyroideus impar;
  • v. laryngea inferior;
  • drobné žíly z thymu, perikardu, bronchů, trachey, oesophagu a mediastina;
  • v. vertebralis – provází a. vertebralis, ale vystupuje až z C7;
  • v. thoracica interna – vpravo často ústí do v. cava superior.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. s. 129–130. ISBN 978-80-247-1132-4.