Vena jugularis interna

From WikiSkripta

Vena jugularis interna
Vnitřní hrdelní žíla
TA A12.3.00.001
Pokračuje z sinus sigmoideus
Vlévá se do angulus venosus dx. et sin
Soutok s v. subclavia ve v. brachiocephalica

Vena jugularis interna (vnitřní hrdelní žíla, VJI) je nejdůležitější žíla oblasti hlavy a krku.

Průběh[edit | edit source]

Tato žíla začíná slepým rozšířením pod lební bazí – bulbus venae jugularis superior, do kterého se z foramen jugulare vlévají hlavní nitrolebeční přítoky. Žíla sestupuje jako 8–16 mm široký kmen v nervově-cévním svazku krčním. Probíhá pod m. sternocleidomastoideus dorsolaterálně od a. carotis interna a dále laterálně od a. carotis communis. Vzácně může být karotida dorsálně od VJI.[1] Kaudálně se žíla rozšiřuje, čímž vzniká bulbus venae jugularis inferior – vřetenovité rozšíření, nad kterým může být v žíle chlopeň. Žíla se v angulus venosus dx. et sin. slévá s vena subclavia, čímž vzniká vena brachiocephalica. Do těchto soutoků se vlévají hlavní mízní kmeny.

Přítoky[edit | edit source]

Žíla sbírá krev z lebeční dutiny a z lebečních stěn, z vnitřního ucha, z očnice a infratemporální jámy, z obličeje, měkkých pokrývek lebečních, čelní a temporální krajiny, z jazyka, z thyroidey a z hrtanu. Přijímá i tedy část žil jdoucích podél větví a. subclavia. Její přítoky jsou v přibližném kraniokaudálním pořadí následující:

 • venae cerebri - povrchové a hluboké mozkové žíly
 • venae meningae - žíly tvrdé pleny
 • sinus durae matris
 • venae diploicae - žíly z kostí lebeční klenby
 • venae labyrinthi - žíly z vnitřního ucha
 • venae emissariae - spojky intrakraniálních a extrakraniálních žil
 • vena ophtalmica - sbírají krev z oka a očnice
 • plexus pterygoideus cestou vena retromandibularis
 • venae pharyngeae - sbírají krev z žilní pleteně hltanu (plexus pharyngeus)
 • vena facialis - sbírá krev z obličejových částí lebky
 • vena lingualis - sbírá krev z jazyka
 • venae thyroideae superiores - sbírají krev z horních částí štítné žlázy a hrtanu a podílejí se na vytvoření společných žilních kmenů truncus thyrolingualis nebo truncus thyrolinguofacialis
 • vena thyroidea media - sbírá krev ze středních částí štítné žlázy
 • vena temporalis superficialis - sbírá krev z čelní, spánkové a temenní krajiny


Centrální žilní katetrizace[edit | edit source]

Vena jugularis interna je jedním ze základních přístupů pro zavedení CŽK. Při kanylacích na levé straně, kde do angulus venosus ústí ductus thoracicus, může dojít k významnějším únikům lymfy. Oproti kanylaci v. subclavia je technika bezpečnější z hlediska vzniku pneumothoraxu, avšak je zde při zavádění katetru těžší orientace a pro pacienta je takto zavedená kanyla méně komfortní. [1]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Centrální žilní katetr.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.
 • HUDÁK, Radovan, et al. Memorix anatomie. 2. vydání. Praha/Kroměříž : Triton, 2013. s. 295. ISBN 978-80-7387-712-5.